Utredningar

Varför du ska göra en utredning?

Ökad självkännedom

Få kunskap om diagnosen

Få korrekt diagnos för att få rätt vård

En autismutredning berättigar dig att ansöka om LSS och få tillgång till annat stöd än andra

Öka omgivningens förståelse

Få konkreta rekommendationer om anpassningar

Anhöriga kan bättre stötta dig

En utredning är också en terapeutisk intervention vilket innebär att många upplever sig bekräftad och förstådda för första gången, får många svar på frågor de burit på hela sitt liv.

Vad är skillnaden mellan att göra en ADHD-utredning eller Autismutredning privat eller inom regionen (landstinget)?

Om det är så att du går med tankarna om det kan vara så att du har ADHD och vill utreda detta kan du vända dig till mottagningen. Du får ställa frågor och får mer information vad som är bästa alternativet för just dig.

Privat

 • Första bedömningssamtalet inom ett par veckor. Utredningen tar ca 4v.
 • Inga väntetider.
 • Större möjligheter till en anpassad plan.
 • Journal finns bara på mottagningen och är ingen offentlig handling.
 • Du behöver inte besöka psykiatrin.
 • Tillgång till psykolog och behandling direkt efter utredningen.
 • Inget byte av psykolog.
 • Du finansierar utredningen själv om du inte har en försäkring som täcker kostnaden.
 • Psykologen är alltid tillgänglig för frågor och funderingar.
 • Samma testinstrument och skattningar som inom psykiatrin används.

Offentlig vård

 • Den vanliga vägen är via vårdcentral, sedan via behandlingskonferens på remiss till Allmänpsykiatriska öppenvården för bedömning där. Sedan beslut om utredning och sedan kö till utredning. Ibland tar en utredning några månader, ibland tar det år. Bedömningen kan vara att du inte får en utredning.
 • Utredningen görs på psykiatrisk mottagning inom vården.
 • Det går inte att påverka upplägget som är standard, du kan inte välja psykolog.
 • Vården är kostnadsfri/frikort gäller.
 • Ibland har man möjlighet till att få remissen skickad till annan vårdgivare för kortare kötid.
 • Samma testinstrument och skattningar som inom privat vård används.