Fobibehandling

Är du hindrad av orimlig rädsla?
Undviker du situationer du skulle vilja vara avslappnad i?

Har du tänkt- eller hört av andra att du behöver göra något åt din fobi men inte vågat?

Är du rädd att föra över din rädsla på dina barn, eller upplever du skam?

 

Låt mig hjälpa dig.
Det är lättare än du tror. Och du kan vara helt trygg.

Vad är en fobi?

Fobi är när en rädsla för något, till exempel spindlar, hissar, getingar eller ormar, blir så stark att det utgör ett hinder i en persons liv. Det kan till exempel vara så att det är svårt att sitta vid bordet på midsommarkalaset på grund av getingar som surrar runt, eller att man inte kan gå i skogen utan att vara på helspänn för ormar som kan finnas där. Ibland kan fobin generaliseras. Det innebär att man upplever obehag av saker som liknar det man är rädd för. En fobi orsakar hjärtklappning, andnöd, flyktreaktion eller att man stelnar till. Ofta beter man sig inte rationellt vilket kan orsaka skamkänslor efteråt.

Varför får man en fobi?

Man kan ofta spåra fobins ursprung till en specifik händelse när man var barn, tex att en förälder blev så rädd varje gång hen såg en spindel att man som barn förknippade spindlar med stor rädsla. På så sätt förs fobi ofta över till andra. Det kan också vara så att man varit i en situation som varit ångestladdad och att man samtidigt varit i kontakt med något som man sedan börjar undvika. Till exempel kan man ha fastnat i en hiss och sedan slutat att ta hissen på grund av obehagskänslor som vuxit sig till fobi. Fobi är ofta förknippad med katastroftankar om hur illa det kan gå.

Kan man bli fri från fobi?

Det går att bli av med en fobi, det finns en väldigt effektiv, vetenskaplig och trygg metod. Med hjälp av KBT och exponering tillsammans med legitimerad psykolog går man stegvis igenom sina rädslor i teori och sedan arbetar man tillsammans med dem.

Det innebär att under trygga former och med aktivt psykologstöd i varje moment guidas genom en ”exponerinsgsstege” för att bli trygg med det man är rädd för. Du kommer aldrig att utsättas för en nivå av obehag som inte är överenskommen, det förekommer inga överraskningar och det är stor sannolikhet att du snart har kontroll på din situation. Du är garanterat i trygga händer.

KBT är den behandling som SBU (statens beredning för medicinsk utvärdering) och Socialstyrelsen rekommenderar vid fobi. Behandlingen bör utföras av legitimerad och behörig yrkesperson.

Du kan vända dig till mottagningen om du känner att du lider av en fobi och vill:

Ta kontrollen över rädslan

Kunna delta i aktiviteter som du hindrats i tidigare

Inte föra över din fobi till andra i din omgivning

Känna dig mer avslappnad i olika miljöer som idag väcker oro

Så här går det till:

Steg 1

Telefonintervju

Vi gör en timmes telefonintervju som är kostnadsfri för dig. Du får berätta om din fobi och vi sätter upp mål utifrån vad du önskar uppnå.

Steg 2

Första möte

Du får en tid på mottagningen då vi gör en planering för behandlingen och du får ställa frågor. Besöket tar en timme. Du får också en teorigenomgång om fobi och ångest.

Steg 3

KBT

Vi träffas och gör exponeringsövningar med utvärdering som sker hela tiden under uppgifterna, du får skatta på en skala hur du upplever övningen. Övningstillfällena tar 1 timme och oftast behövs ca 3-4 tillfällen för hela behandlingen. Det är individuellt så klart, men KBT är väldigt effektivt och beprövat som metod. Man kan också bedöma att hela behandlingen går att genomföra vid ett långt tillfälle.

Steg 4

Hemuppgifter

Du får hemuppgifter mellan gångerna, till exempel att berätta för en vän om fobin, bli medveten om dina säkerhetsbeteenden (till exempel att titta bort vid otäcka bilder på TV) och skriva ner dem till nästa gång.

Steg 6

Sammanfattning

Vi träffas för en sammanfattning av behandling och du får en ”vidmakthållandeplan”, dvs en skriftlig plan utifrån din profil, vad du behöver vara uppmärksam på för att inte återfalla och en plan på vad du ska göra ifall det finns en risk för återfall.

Steg 7

Uppföljning

Uppföljningstid. Du får möjlighet att kostnadsfritt diskutera hur det gått och ställa frågor i ett telefonsamtal efter ett par månader.

Hur har andra upplevt behandlingen?

Visst har klienter ibland tyckt att vissa moment varit väldigt jobbiga, men vi har löst det bra tillsammans med ögonen på målet. Jag har fått vykort från resor som hade varit omöjliga men som blivit verklighet efter behandling, och bilder från en klient som tagit sig till ett populärt utflyktsmål som hen inte vågat besöka tidigare med sina barn. Det hade varit ett av hens mål, och att inte föra över rädslan på sina barn. Det är roligt att få återkoppling från dem som erövrat delar av sitt liv som inte varit tillgängliga. Behandlingen handlar om att nå ett delmål i taget. Det är en stolthet och glädje många klienter uttrycker när de lämnar sessionen.

Vad kostar det?

Första samtalet är helt gratis. Sedan kostar varje tillfälle 1200kr inklusive moms. Det vanliga vid tex djur- eller hissfobi är 3-4 tillfällen. Sista uppföljningstiden är helt gratis. Skulle det vara så att du önskar ett långsammare eller snabbare tempo får du självklart en planering utifrån detta.