Bakgrund & kompetenser

Jenni Lindh

Legitimerad psykolog

Jag som driver företaget heter Jenni Barrington Lindh och är legitimerad Psykolog i Örebro. Med integrativ utbildning i botten från Örebro universitet har jag en bred och öppen infallsvinkel och många verktyg för olika typer av uppdrag. I den verktygslådan finns KBT, systemteori, pedagogisk psykologi, organisationspsykologi och neuropsykologi. Mitt arbetssätt bygger givetvis på forskning och beprövad erfarenhet!

 

Min bakgrund 

Jag har som psykolog jobbat inom elevhälsa med konsultation och handledning, inom habiliteringsverksamhet med patienter med diagnoserna IF, autism och ADHD, med neuropsykiatriska utredningar (autism och ADHD) inom privat psykiatri, och som organisationskonsult med teamutveckling och ledarskap. Jag finner min arbetsglädje både som medlem i tvärprofessionella team, som föreläsare/utbildare eller i det förtroendefulla samtalet två människor emellan. Ert intresse är även i mitt intresse. Idag driver jag eget företag på heltid då jag ser att skräddarsydda koncept är framtiden och egen verksamhet möjliggör för mig att möta era specifika behov i alla detaljer.

Min utbildning

  • Integrativ utbildning (Örebro Universitet)

Min erfarenhet

  • Psykolog inom elevhälsa
  • Habiliteringsverksamhet (IF, Autism, ADHD)
  • Neuropsykologiska utredningar
  • Organisationskonsult

Mina kompetenser

  • KBT
  • Systemteori
  • Pedagogisk psykologi
  • Organisationspsykologi
  • Neuropsykologi

Som er partner

Ni är alltid välkomna att kontakta mig för att diskutera era behov om det så är ärendehandledning eller utbildning av personal, psykologisk kompetens för att förstärka elevhälsoarbetet, om du eller din personal behöver handledning/coaching eller om du som privatperson behöver en samtalspartner för stöd i de dilemman du har i din roll på jobbet eller i din vardag. Varje uppdrag skräddarsys utifrån era specifika behov. Jag är verksam i hela landet och är även tillgänglig digitalt.

Jag är ansluten till psykologförbundet, psykologföretagarna, registrerad hos IVO, har F-skatt och patientförsäkring.

Jag arbetar med olika typer av utredningar, psykisk hälsa inom skolan, föreningar och arbetslivet.

Samtalmottagning och mottagning online

Vi har både Samtalsmottagning men också en digital mottagning. Ibland kan vårdköerna kännas för långa eller så föredrar man en privat utredning före en via psykiatrin, av olika anledningar.

Leg psykolog Jenni Lindh

Utbildad vid Örebro Universitet

"Om jag vill lyckas med att föra en människa mot ett bestämt mål, måste jag först finna henne där hon är och börja just där”

Sören Kirkegaard

Elevhälsa och Skola

Som skolpsykolog erbjuder jag på grupp och organisationsnivå konsultation och handledning till elevhälsa och personal, utbildning och kompetensutveckling.

ADHD & Autism

Har du frågor om ADHD och autism? Är du i behov av stöd eller utredning?

Utredning

Jag utför utredningar av ADHD och autism, begåvningsutredningar, skolutredningar och även utredningar på grupp och organisation

Arbetsliv, Organisation & Förening

Stöd och utbildning ledarskap och teammedlemskap och coaching