Arbetsliv, Organisation & Förening

Arbetsliv & Organisation

Som arbetsgivare tampas man ibland med frågor som kan beröra ledarskap, grupputveckling eller stöd och anpassningar för medarbetare.

Som arbetstagare kan man ibland behöva stöd i sin roll på jobbet, det relationella eller hur man kan hantera arbetsbörda och andra utmaningar. Jag finns för coaching och samtal kring dessa frågor.

I samarbete med erfarna kollegor erbjuder vi utbildningar och workshops.

Idrotten & Föreningen

Lag är summan av många “jag” och det är inte alltid lätt att få ihop det. Vad krävs för att bli ett effektivt team? Vad är evidensbaserad teambuilding? Hur fungerar relation, motivation och samarbete i ett lag? Hur jobbar man i olika roller mot gemensamma mål, eller hanterar en förlust?

Ledare inom idrott och annan föreningsverksamhet ställs ofta inför dilemman och frågor som kan vara svåra att navigera i, och där man kan behöva stöd och kompetensutveckling inom samtalsmetod, psykisk hälsa, normer, utagerande beteenden, mobbning, trauma, gruppdynamik, motivation, samarbete mm. Ni är viktiga! Därför är det också viktigt att ni känner er sedda och får det stöd ni behöver i ert arbete. Jag finns här för ledare, med kompetenshöjande insatser, utbildning, handledning, observation och analys av aktuell situation och målsättning och vägledning. Även stöd och utvecklande insatser till enskilda individer.

Förhållningssättet är hälsofrämjande, förebyggande och framåtsyftande!